BẢNG GIÁ GIA SƯ DẠY KÈM TẠI NHÀ

 

© BẢNG GIÁ GIA SƯ DẠY KÈM LỚP THƯỜNG ©

Khai Minh sẽ giới thiệu Gia Sư tới dạy, Phụ huynh sẽ thanh toán phí cho Gia Sư

Thời gian dạy: 1h30/buổi.

Quý Phụ Huynh thanh toán cho Gia Sư vào cuối tháng theo công thức:

Số tiền trả một tháng = Số buổi dạy trong tháng  x  Số tiền một buổi

Ngoài học phí này, Quý Phụ Huynh không phải trả thêm bất kì chi phí tài liệu hoặc phí tìm gia sư nào.

Học phí này có thể tăng giảm tùy theo yêu cầu đặc biệt của Phụ Huynh/Học Viên, số lượng học viên, số buổi học,…

BẢNG GIÁ DẠY KÈM CẤP 1


Lớp học Sinh viên giỏi Giáo viên
Lớp 1-3 (Báo bài) 120k/buổi 200k/buổi
Lớp 4,5 (Báo bài) 130k/buổi 200k/buổi

 

BẢNG GIÁ DẠY KÈM CẤP 2


Lớp học  Sinh viên giỏi Giáo viên
Lớp 6-8 150k/buổi 200k/buổi
Lớp 9 160k/buổi 220k/buổi

 

BẢNG GIÁ GIA SƯ CẤP 3


Lớp học  Sinh viên giỏi Giáo viên
Lớp 10,11 170k/buổi 250k/buổi
Lớp 12 200k/buổi 300k/buổi

 

BẢNG GIÁ DẠY KÈM LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Lớp học  Sinh viên giỏi Giáo viên
LTĐH 250k/buổi 350k/buổi

 

BẢNG GIÁ GIA SƯ TIẾNG ANH

Lớp học Sinh viên giỏi Giáo viên
Tiếng Anh thiếu nhi 120k/buổi 200k/buổi
Tiếng Anh 1-4 130k/buổi 200k/buổi
Tiếng Anh 5-9 140k/buổi 200k/buổi
Tiếng Anh lên 10 160k/buổi 200k/buổi
Tiếng Anh 10-12 180k/buổi 250k/buổi

 

© BẢNG GIÁ GIA SƯ DẠY KÈM LỚP VIP ©

Khai Minh sẽ chịu trách nhiệm về mục tiêu đề ra.

Hoàn phí 100% nếu không đạt cam kết đề ra.

Thời gian dạy: 1h30/buổi.

Quý Phụ Huynh thanh toán cho Khai Minh vào cuối tháng theo công thức:

Số tiền trả một tháng = Số buổi dạy trong tháng  x  Số tiền một buổi

Ngoài học phí này, Quý Phụ Huynh không phải trả thêm bất kì chi phí tài liệu hoặc phí tìm gia sư nào.

Học phí này có thể tăng giảm tùy theo yêu cầu đặc biệt của Phụ Huynh/Học Viên, số lượng học viên, số buổi học,…

BẢNG GIÁ GIA SƯ CẤP 1


Lớp học Sinh viên giỏi Giáo viên
Lớp 1-3 (Báo bài) 240k/buổi 360k/buổi
Lớp 4,5 (Báo bài) 260k/buổi 400k/buổi

 

BẢNG GIÁ DẠY KÈM CẤP 2


Lớp học  Sinh viên giỏi Giáo viên
Lớp 6-8 300k/buổi 400k/buổi
Lớp 9 320k/buổi 440k/buổi

 

BẢNG GIÁ DẠY KÈM CẤP 3


Lớp học  Sinh viên giỏi Giáo viên
Lớp 10,11 340k/buổi 500k/buổi
Lớp 12 400k/buổi 600k/buổi

 

BẢNG GIÁ DẠY KÈM LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Lớp học  Sinh viên giỏi Giáo viên
LTĐH 500k/buổi 700k/buổi

 

BẢNG GIÁ GIA SƯ TIẾNG ANH

Lớp học Sinh viên giỏi Giáo viên
Tiếng Anh thiếu nhi 240k/buổi 300k/buổi
Tiếng Anh 1-4 260k/buổi 360k/buổi
Tiếng Anh 5-9 280k/buổi 400k/buổi
Tiếng Anh lên 10 320k/buổi 400k/buổi
Tiếng Anh 10-12 360k/buổi 500k/buổi

 

  Tiếng Nhật Cho Trẻ Em TP Hồ Chí Minh

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *