Cách tạo phổ điểm thi

Cách tạo phổ điểm thi

Cách tạo phổ điểm thi

Nguyễn Thế Phúc
Blog: https://thapsang.vn
Email: nguyenthephuc@gmail.com
Homepage: https://thuvienkhoahoc.com


Tag liên quan đến Cách tạo phổ điểm thi

pho diem thi thpt quoc gia 2018,Thapsang.vn

Xem thêm các video khác tại daykem.vn

Related Posts

2 thoughts on “Cách tạo phổ điểm thi

  1. Sao sau khi tôi insert vào pivot rồi tick vao diem rồi nó lại ra tổng của cột diem mà không ra giá trị đại diện hả anh?

Leave a Reply

Your email address will not be published.