[Excel] Học Excel qua các ví dụ: Tính toán điểm đại học

[Excel] Học Excel qua các ví dụ: Tính toán điểm đại học

[Excel] Học Excel qua các ví dụ: Tính toán điểm đại học

Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Microsoft Excel qua các ví dụ. Trong ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Excel để tính toán điểm thi đại học như tính điểm tổng, trung bình, max, min, hàm tra cứu tham chiếu, hàm xếp hạng, hàm if, các chức năng lọc, tìm kiếm và vẽ đồ thị.

Xem chi tiết tại: http://timoday.edu.vn/cac-bai-tap-excel-can-ban/
Xem thêm khoá học Microsoft Excel: https://timoday.edu.vn/khoa-hoc-online/thanh-thao-microsoft-excel/


Tag liên quan đến [Excel] Học Excel qua các ví dụ: Tính toán điểm đại học

điểm thi đại học vinh,Các khoá học công nghệ thông tin,lập trình web,lập trình winforms,webform,C#,Java,HTML,CSS,JavaScript,Sách,kết quả nghiên cứu,excel,học excel,học excel qua các ví dụ,Hàm IF,Hàm CountIF,Hàm VLOOKUP,Hàm Rank,Hàm SUM,Hàm Mã,Hàm Min,Sắp xếp trong excel,tìm kiếm trong excel,vẽ đồ thị trong excel

Xem thêm các video khác tại daykem.vn

Related Posts

4 thoughts on “[Excel] Học Excel qua các ví dụ: Tính toán điểm đại học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *