Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hà Nội - Amsterdam

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hà Nội – Amsterdam

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hà Nội – Amsterdam

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hà Nội – Amsterdam. Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Thời gian các trường THPT chuyên ở Hà Nội nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển vào lớp 10 từ ngày 26 đến ngày 28-6-2017.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Hữu Độ vừa phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2017-2018.

Căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các hướng dẫn liên quan của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thời gian các trường nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên từ ngày 26 đến ngày 28-6-2017.
Nguồn: Theo Diệu Thu (Dân Việt)


Tag liên quan đến Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hà Nội – Amsterdam

điểm thi vào lớp 10 năm 2018 hà nội,Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hà Nội – Amsterdam

Xem thêm các video khác tại daykem.vn

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *