Khi nào nên phúc khảo điểm IELTS | Shall we remark IELTS? - UYEN's Review

Khi nào nên phúc khảo điểm IELTS | Shall we remark IELTS? – UYEN's Review

Khi nào nên phúc khảo điểm IELTS | Shall we remark IELTS? – UYEN's Review

#Uyenvlogs #UyenReview #RemarkIELTS
Mình đã thi IELTS vào ngày 19.9.2019 tại Hội đồng Anh và phúc khảo sau khi có kết quả ở 2 band Writing và Speaking. Sau đây là một số lưu ý về việc có nên phúc khảo IELTS hay không, cần chú ý gì khi quyết định phúc khảo IELTS, và khả năng phúc khảo thành công ra sao.
Text version can be found @ https://medium.com/@uyendiep/c%C3%B3-n%C3%AAn-ph%C3%BAc-kh%E1%BA%A3o-ielts-shall-we-remark-ielts-5079a232fb87


Tag liên quan đến Khi nào nên phúc khảo điểm IELTS | Shall we remark IELTS? – UYEN's Review

có nên phúc khảo điểm thi,phúc khảo ielts,phúc khảo điểm ielts,thi ielts,remark ielts,enquiry on results,EOR ielts,ielts british council,ielts BC,ielts writing remark,diệp uyên,phúc khảo ielts british council,phúc khảo ielts bc,có nên phúc khảo ielts,thời gian phúc khảo ielts,phí phúc khảo ielts,Test Report Form,hoàn tiền phúc khảo ielts,tiền phúc khảo ielts,re-marking ielts,EOR fee,IELTS test re-marked,ielts test remark,chấm phúc khảo ielts,kết quả ielts

Xem thêm các video khác tại daykem.vn

Related Posts

8 thoughts on “Khi nào nên phúc khảo điểm IELTS | Shall we remark IELTS? – UYEN's Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *