Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 chính xác nhất

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 chính xác nhất

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 chính xác nhất

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 chính xác nhất:
https://tinnhanh.dkn.tv/doi-song/giao-duc/mau-don-xin-phuc-khao-bai-thi-tuyen-sinh-lop-10-chinh-xac-nhat.html.

Subscribe để xem thêm nhiều video hấp dẫn nhé:
[Subcribe]
Tham khảo mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 để tiến hành phúc khảo điểm thi nếu có sự sai sót trong kết quả thi sau khi công bố điểm. Đơn xin phúc khảo là gì? Đơn xin phúc khảo bài thi được biết đến là một trong những mẫu đơn dùng cho học sinh, sinh viên, thí sinh tham gia các kỳ thi có nhu cầu thắc mắc về điểm thi của mình. Khi nào nên làm đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10? Thông thường, các thí sinh sẽ tiến hành làm đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 khi nhận thấy mình làm bài tốt nhưng số điểm đạt được không tương xứng. Trường hợp này, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo sau đó gửi lên trường THCS nơi theo học lớp 9. Với các thí sinh tự do, thí sinh tỉnh ngoài Hà Nội sẽ nộp đơn xin phúc khảo tại phòng GD&DDT quận, huyện, thị xã. Theo quy định, các thí sinh đều có quyền được xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10. Tuy nhiên, cần thực hiện đúng quy trình để được giải quyết. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————- ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI Kính gửi: Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học ……….-………. 1. Họ và tên thí sinh:………………………………………………………………………………………… 2. Ngày sinh: …….tháng……. năm ……. 3. Học sinh cơ sở giáo dục:……………………………………………………………………………….. 4. Đã dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa ………..ngày ………../…………./…………… 5. Tại Hội đồng thi:…………………………………………………………………………………………… 6. Phòng thi số:………………………., Số báo danh:…………………………………..(ghi đủ 6 chữ số). 7. Phúc khảo bài thi môn (Học sinh chỉ ghi môn và điểm thi của môn xin phúc khảo bài thi): Môn không chuyên Môm chuyên Môn Điểm thi Xác nhận của Trường/Trung tâm (Họ tên, chữ ký và đóng dấu) ………….., ngày …… tháng …… năm ………. Học sinh ký tên Xem thêm: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2018 tại đây Lan Ngọc Nguồn: Gia Đình Mới
[HashTag_Title]
[HashTag_Tag]

  Địa lý Lớp 6 – ĐỀ THI HỌC KÌ 2 Năm 2020

Tag liên quan đến Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 chính xác nhất

có nên phúc khảo điểm thi,Bài thi,điểm thi cao,Gia Đình Mới,Thi Tuyển,Tuyển Sinh,Giáo dục,Nổi bật

Xem thêm các video khác tại daykem.vn

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *