Radio Online 2016 - Kỳ 1: Thầy cô Năng khiếu tuyệt vời như thế nào? (Closed-captioning)

Radio Online 2016 – Kỳ 1: Thầy cô Năng khiếu tuyệt vời như thế nào? (Closed-captioning)

Radio Online 2016 – Kỳ 1: Thầy cô Năng khiếu tuyệt vời như thế nào? (Closed-captioning)

Tổ Phát thanh trường Phổ thông Năng khiếu
Facebook: https://facebook.com/tophatthanhptnk/
E-mail: contact.tophatthanhptnk@gmail.com
—–
Nhạc nền: Hoa sứ Năng khiếu
Hình ảnh: Facebook của các học sinh PTNK
—–


Tag liên quan đến Radio Online 2016 – Kỳ 1: Thầy cô Năng khiếu tuyệt vời như thế nào? (Closed-captioning)

điểm thi năng khiếu 2016,Radio (Invention),Amateur Radio (Hobby)

Xem thêm các video khác tại daykem.vn

Related Posts

2 thoughts on “Radio Online 2016 – Kỳ 1: Thầy cô Năng khiếu tuyệt vời như thế nào? (Closed-captioning)

  1. Tác phầm đầu tay quá tuyệt! Tiếc là phần phỏng vấn còn hơi ồn.
    To Cam trong tổ phát thanh: Sao ko nhét hình lớp mình vô cạnh tranh hở Cam? :'(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *