TEMIS: Hướng dẫn giáo viên tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp

TEMIS: Hướng dẫn giáo viên tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp

TEMIS: Hướng dẫn giáo viên tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp

1/ Giáo viên chuẩn bị FILE minh chứng:
1.1/ Liệt kê các minh chứng (MC) dùng;
1.2/ Liệt kê các tiêu chí MC đó sẽ được áp dụng
=====XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY: https://youtu.be/GH1T5xSNkMk
2/ Chọn mục “Tự đánh giá”,
2.1 Tích chọn 1 trong 4 mức của từng tiêu chí
1:14 Sau khi hoàn thành tích hết các mức đánh giá, thầy cô GHI RÕ NHẬN XÉT ĐIỂM MẠNH, HƯỚNG KHẮC PHỤC trước khi đánh kế hoạch dạy học.
2.2 chọn hình dấu (+) để đưa MC vào tiêu chí cụ thể
4:13 Sau khi tích chọn minh chứng, thầy cô NHỚ CHỌN NÚT LỆNH MÀU CAM PHÍA DƯỚI (chọn…tài liệu minh chứng) khi đó hệ thống mới ghi nhận được
3/ Điền ĐIỂM MẠNH, HƯỚNG KHẮC PHỤC trên thông tin các đăng kí bồi dưỡng
4/ Điền thông tin các đăng kí bồi dưỡng
5/ Chọn 1 trong 2:
5.1 Lưu và chưa gửi: để lần sau tiếp tục đánh giá
5.2 Gửi đánh giá lên cấp trên, hoàn thành đánh giá


Tag liên quan đến TEMIS: Hướng dẫn giáo viên tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp

điểm thi nghề,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại daykem.vn

Related Posts

2 thoughts on “TEMIS: Hướng dẫn giáo viên tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp

  1. Lưu ý:
    1:14 Sau khi hoàn thành tích hết các mức minh chứng, Thầy cô GHI RÕ NHẬN XÉT ĐIỂM MẠNH, HƯỚNG KHẮC PHỤC trước khi đánh kế hoạch dạy học.
    4:13 Sau khi tích chọn minh chứng, thầy cô NHỚ CHỌN NÚT LỆNH MÀU CAM PHÍA DƯỚI (chọn…tài liệu minh chứng) khi đó hệ thống mới ghi nhận được

Leave a Reply

Your email address will not be published.