THVL | Thí sinh có 10 ngày để phúc khảo bài thi  THPT quốc gia 2019

THVL | Thí sinh có 10 ngày để phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019

THVL | Thí sinh có 10 ngày để phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019

Sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2019, nếu thấy điểm số của mình sai sót, chênh lệch nhiều so với dự đoán, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi tại nơi đăng ký dự thi, thời hạn cuối là ngày 23/7.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website: http://www.thvli.vn
http://www.thvl.vn
YouTube: http://bit.ly/THVLTongHop
Facebook: https://www.facebook.com/VinhLongTV


Tag liên quan đến THVL | Thí sinh có 10 ngày để phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019

có nên phúc khảo điểm thi,THVL,THVL1,THVL2,THVL3,Truyen hinh Vinh Long,Truyền hình Vĩnh Long,VinhLongTV,THVL Tổng Hợp,THVL Tong Hop,phúc khảo bài thi

Xem thêm các video khác tại daykem.vn

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.